WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE MUIDEN
Brood in de woestijn. In maart begint dit jaar de veertigdagentijd. Op de eerste zondag van deze periode lezen wij volgens het rooster het verhaal van Jezus in de woestijn. Een verhaal van duivelse beproeving en confrontatie dat eindigt met de prachtige, troostvolle woorden dat engelen komen om voor Jezus te zorgen (Mattheus 4: 11). Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd willen we ook het Heilig Avondmaal vieren. Dat past bij de bezinning in de aanloop naar het Paasfeest. Het is als het ware brood in de woestijn op weg naar Witte Donderdag , wanneer we stil zullen staan bij het laatste avondmaal van 
Goede Vrijdag en Pasen. Op basis van ons gemeentegesprek in januari willen we op zondag 5 maart beginnen met het experiment van een viering waarbij we samen in een kring staan. Deze kringopstelling zullen we maken rondom het stoelenblok in het middenschip van de kerk. Iedere kerkganger wordt uitgenodigd in deze kring plaats te nemen. Er zijn ook stoelen om in de kring te zitten. De schaal met brood en de beker met wijn geven we door aan elkaar. Zo mogen wij als vierende gemeente de eenheid en vreugde van onze geloofsgemeenschap in Christus samen en persoonlijk ervaren.
Agenda
Zondag 26 februari:
Dienst om 10.00 uur 
Voorganger: ds. H. Ploeger. Loosdrecht
-
woensdag 1maart: 10.00 uur
Gespreksgroep Geloven en Leven
Plaats: gebouw Rehoboth
-
Zondag 5 maart: Dienst om 10.00 uur
1e zondag in de 40-dagentijd
Voorganger: ds. G.J. Hoogterp
-
Woensdag 8 maart: 18.00 uur
Andermaal. Eten met een ander
Plaats: gebouw Rehoboth.
Gespreksgroepen 
                                  -                                      Woensdagmorgen 1 maart om 10.00 uur is er weer gespreksgroep Geloven en Leven in Rehoboth; een goed gesprek bij de koffie op de eerste woensdagmorgen van de maand. Thema uit het maandblad Open Deur, deze keer: De Berg. Vooraf lezen mag, zo maar komen kan zeker ook. Maandagavond 13 maart om 20.00 uur is er weer gespreksgroep Kerk Anders. We komen samen ten huize van Ingrid Rozendaal,
Singelstraat 6.                                  -
-
----
Meditatie
Meditatie
Afgelopen november reisde ik naar Assisi en omstreken om even in de voetsporen van Franciscus te treden, een pelgrimage zogezegd. Nee, ik ga u niet vermoeien met...
Lees verder: zie knop    
Architectuur en omgeving
Architectuur en omgeving
Tussen 1656 en 1667 ontwerpt Bernini het plein voor de Sint Pieter. Vanaf de façade van de kerk kijken de beelden van Jezus, Johannes de Doper, en de apostelen uit over het perspectief...
Lees verder: zie knop
Sneeuwklokjes
Sneeuwklokjes                                            Bij onze verhuizing namen we uit Friesland ook onze sneeuwschuiver mee. Je denkt dan: zal hij nog gebruikt worden? En ja, ineens was de wereld wit. Prachtig en de schuiver kwam van...
Lees verder: zie knop
Kerkenraad
Op 20 februari vergaderde de kerkenraad. De belangrijkste punten zijn de jaarverslagen 2016 van kerkenraad, predikant, consistorie, colleges, activiteitencommissie en de cantor-organist. We kijken daarmee terug naar het vorig jaar en laten ons informeren door de penningmeesters over onze financiële situatie. Ds. Hoogterp kan gelukkig het grootste deel van de vergadering bijwonen – het gaat weer beter met hem. Bij de behandeling van zijn jaarverslag vraagt de kerkenraad of hij er wel goed ....
-
Lees hier verder...
Kerkenraad
Kyriakon IX
Kyriakon IX: 
een contra-reformatorische plek om in te schuilen Wanneer de katholieke kerk zich realiseert hoe zeer de reformatie de wereld heeft veranderd, mobiliseert Concilie van Trente  ...
-
Lees verder: zie knop
Diaconie
De veertigdagentijd 2017 - Sterk en Dapper Zondag 5 maart: De Rudolphstichting - steun kinderen en jongeren in De Glind Volgens de Rudolphstichting heeft ieder kind recht om op te groeien in een inspirerende en veilige leefomgeving. Daarom zet de Rudolphstichting zich in voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dit doet zij door hen een veilige leefomgeving te bieden in Jeugddorp De Glind. De Rudolphstichting bevordert het inhuis plaatsen van kinderen en ... 
-
Lees verder:
Diaconie
 
Update: 27 februari 2017


 
Adres Grote- of Sint Nicolaaskerk:
Kerkstraat 3, 1398 AJ Muiden


postadres Protestantse Gemeente Muiden
Kloosterstraat 6, 1398 AM Muiden:
Share by: