WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE MUIDEN
STARTDIENST
‘DE VOORSPRONG VAN GELUK’

Komende zondag 9 oktober starten wij als gemeente het winterseizoen. Dit doen we met een feestelijke dienst m.m.v. het gospelduo Iris & Efron. Na de dienst is er koffiedrinken, gesprek over geluk en een gezamenlijke maaltijd.
Agenda

Zaterdag 22 oktober: 20.00 uur
Concert in de Grote Kerk.
Informatie op pagina: activiteiten

Zondag 23 oktober: 10.00 uur
Voorganger: ds. M. Winckler-Huliselan uit Amsterdam

Dinsdag 25 oktober: 20.00 uur
Leer-lees-huis Johannes
Plaats: gebouw Rehoboth

Zondag 30 oktober 10.00 uur
Doopdienst in de Grote Kerk
Voorganger: ds. Gerben Hoogterp
Bij de diensten:
Komende zondag 16 oktober is een dienst van Schrift en Tafel. Speciaal is dat mijn voorganger ds. Jeroen Bellwinkel die dan voorgaat. Zelf mag ik die zondag bij onze buren in Weesp voorgaan, ook in een avondmaaldienst. Het streven is dat we als collega’s van Muiderberg, Muiden en Weesp jaarlijks een keer buurten. Vorige maand ging collega ds. Willemijn Jonker al bij ons voor, in woord en gezang. Dit is een mooie manier om het belang van onze samenwerking te onderstrepen.
De laatste zondag van oktober is ook bijzonder omdat we in deze dienst twee kinderen hopen te dopen.
gespreksgroepen herfst 2016
Gespreksgroepen herfst 2016 Komende herfst starten twee nieuwe gespreksgroepen, één overdag en één ’s avonds. Daarnaast gaat de bestaande groep ‘Kerk Anders’ door. U bent van harte welkom! 1. Gespreksgroep Geloof en leven Samen koffie drinken en in gesprek over leven en geloof

Startdienst
Startdienst:
geluk, gospel en gezelligheid We mogen dankbaar terugkijken op een prachtige startdienst op zondag 9 oktober. Mooi dat het zo goed bij elkaar paste al die verschillende onderdelen. Naast de orgelmuziek een Gospelduo.
Lees verder: zie knop

Vooraankondiging Voedselbank
Vooraankondiging Voedselbank:
Zondag 6 november is er weer inzameling van houdbare levensmiddelen, gezamenlijk met de parochie “Levend Water” (dan kunt u alvast gaan sparen).
Namens de Diaconie,
Arie Eggebeen

Kerkenraad
Bezinningsdag Op vrijdag 2 september fietste de voltallige kerkenraad naar Weesp, waar we in het koor van de Grote Kerk onze bezinningsdag begonnen met een morgengebed. De rest van de dag zaten we in het Lichthuis, waar kosteres Agnes Bruin ons hartelijk ontving. Er was koffie met appelgebak van Jitty. We bogen ons over onze kerk in Muiden in 2025.
Maar eerst telden we onze zegeningen: predikant, cantor-organist, kerkgebouw, grote kerkenraad (voor zo’n kleine gemeente), veel vrijwilligers, enz., enz.! Geen reden dus om in de kramp te schieten, ondanks de voortgaande krimp. Lees verder
Kerkenraad
Kyriakon IV
Kyriakon IV:
een Byzantijnse plek om in te schuilen In 330 verplaatst keizer Constantijn het regeringscentrum van het Romeinse rijk naar Byzantion, een stad die gelegen is aan de Bosporus. In 395 wordt het Romeinse rijk definitief in tweeën gesplitst.

Werelddiaconaat 23 oktober:
In de afgelegen bergdorpen in Nep
al heeft de bevolking moeite om voldoende voedsel te verbouwen. Rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare grond beschikbaar. De bevolking heeft meestal geen toegang tot de nieuwe landbouwmethoden. Met steun van Kerk in Actie zet partnerorganisatie ICFON zich in voor betere voedselproducten. Via ICFON krijgen dorpsbewoners landbouwtrainingen. Ze leren om braakliggende grond te bewerken en hoe ze erosie kunnen bestrijden. Ook .  Voor dit doel gaan we 23 oktober collecteren.

Werelddiaconaat 23 oktober
 
Update: 19 oktober 2016


 
Adres Grote-of Sint Nicolaaskerk:
Kerkstraat 3, 1398AJ Muiden


postadres Protestantse Gemeente Muiden
Kloosterstraat 6, 1398AM Muiden:
Share by: