WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE MUIDEN
Kerkenraad
De kerkenraad heeft op 17 maart een brief gestuurd naar het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gooise Meren met de vraag de stoep voor de ingang van... 
Lees verder:
Kerkenraad
Activiteitencommissie
Queeste naar ’n hemel – een poëtische verbeelding door Jef Hendriks
Een korte herinnering dit keer aan de expositie die sinds 29 april jl. te bezichtigen is in de kerk. De 14 ...
Lees verder: 
Aktiviteitencommissie
Agenda 
Zondag 28 mei: 10.00 uur
Dienst in de Grote Kerk
Voorganger: ds. C. Ofman, Amsterdam
-
Maandag 29 mei: 19.30 uur
Vergadering Kerkenraad
Plaats: gebouw Rehoboth
-
Zondag 4 juni: Eerste Pinksterdag
Dienst in de Grote Kerk om 10.00 uur
Voorganger: ds. G. Hoogterp
-
Zondag 11 juni: 10.00 uur
Dienst in de Grote Kerk
Voorganger: ds.P.Beintema, Leeuwarden
Extra repetitie cantorij
Op woensdagavond 31 mei houdt de cantorij een ingelaste repetitie om met Pinksteren te kunnen zingen. De cantorijleden worden van 20:30 tot 21:30 uur verwacht in de kerk. We studeren een Tafelgebed in dat we met Pinksteren in de dienst zullen zingen. Graag dus jullie medewerking. 
-
Cantororganist Koos Damman
-
-
-
-
-
Terugblik Verbinding en Verbeelding
Terugblik avond verbinding en verbeelding 
De Geest van het Pinksterfeest waaide in onze kerk al voorafgaand op de avond van donderdag 18 mei. De bijzondere gespreksavond met onze buren van de Jozefschool en de RK-parochie...
Lees verder: zie knop
Kyriakon XI
Kyriakon XI
Welke moderne kerk kan zich meten met de ontzagwekkende bouwwerken die in deze serie de revue hebben gepasseerd? Ik neem u mee naar een kleine kapel in Zuid- Frankrijk.
In 1941 wordt de schilder Henri...
Lees verder: zie knop 
Geschilderde wanhoopskreten
Geschilderde wanhoopskreten van een huurling van God 
Met ‘een twintigste-eeuwse plek om in te schuilen’ eindigt de serie over de Europese gewijde architectuur. Volgende maand begint een nieuwe serie die gewijd zal zijn aan het werk van...
Lees verder: zie knop                              
College van Kerkrentmeesters 
Afgelopen maanden zijn er in de kerk temperatuur- en vochtmetingen verricht en daaruit is gebleken dat niet alles goed functioneert. In een rapport is aangegeven wat de mogelijkheden...
Lees verder: zie knop
College van Kerkrentmeesters
Solidariteitskas 2017
Voor gemeenten – dóór gemeenten: kansen zien en benutten.  
Dat motto is de basis van het werk van de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de...
Lees verder: zie knop
Solidariteitskas
Hulp voor straatkinderen in Colombia Op zondag 11 juni is de collecte bestemd voor het wereld-diaconale werk van Kerk in Actie, zoals van de Stichting Straatkinderen Medellín in Columbia. Duizenden kinderen in de stad 
Lees verder: zie knop
Diaconie juni
 
Update: 24 mei 2017


 
Adres Grote- of Sint Nicolaaskerk:
Kerkstraat 3, 1398 AJ Muiden


postadres Protestantse Gemeente Muiden
Kloosterstraat 6, 1398 AM Muiden:
Share by: